Directeur-generaal

Bevoegdheden

De secretaris heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. 

De secretaris is benoemd door de gemeenteraad.  Functioneel gelegen aan de top van de gemeentelijke piramide. Zij oefent een essentiële rol.
De Gemeentescretarise is de bevoorrechte gesprekspartner van de politieke autoriteit en de aministatie.

Zij bereidt de agenda voor de vergaderingen van het college en de Raad voor. Ze schrijft de notulen. Zij is mede-ondertekenaar van alle documenten die afkomstig zijn van de administratie (correspondentie, beraadslagingen van het college en de Raad ...).

Op het gebied van administratief beheer bereidt en structureert zij de ontwerpbesluiten die door het college en de Raad zullen worden genomen. Zij zorgt er ook voor dat de diensten de beslissingen van deze instanties uitvoeren.

Zij is de chef van het personeel.

ds

Praktische informatie

Sylvie DUMONT

Frères Gabreaustraat 27
7880 VLOESBERG
België

068-44.70.04
068/44.69.69
Toegankelijk

50.7384372, 3.7341068