Vanaf 11 mei, kan u een afspraak maken bij de bevoegde dienst ofwel :
-    per mail via info@flobecq.be
-    of indien niet mogelijk per mail, per telefoon op 068/44.70.04


De vooraf geplande afspraken zijn uitsluitend mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 8u30 tot 11u30.

Er zal geen enkel « contact » mogelijk zijn zonder afspraak en zullen de toegankelijke zones voor het publiek beperkt blijven.

TOEGANSVOORWAARDEN : 

Le Conseil communal du 8 juillet dernier a décidé, suite à la Crise Covid-19, de soutenir les indépendants de notre commune par l'octroi d'une prime forfaitaire de 200€.  
Celle-ci prendra la forme de bons à valoir dans les commerces participants situés sur le territoire de Flobecq et est à demander avant le 15 septembre 2020.  

  • Les indépendants souhaitant bénéficier de cette aide doivent remplir les conditions d'éligibilité décrites ci-dessous.

   Conditions d'éligibilité:

Het Overlegcomité is vandaag, donderdag 9 juli bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES). De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat vanmorgen is uitgebracht. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

Afspraak maken bij de bevoegde dienst ofwel :
-    per mail via info@flobecq.be
-    of indien niet mogelijk per mail, per telefoon op 068/44.70.04


De vooraf geplande afspraken zijn uitsluitend mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 8u30 tot 11u30.

FOD Financiën zal telefonisch bereikbaar zijn.

Als u uw aangifte wilt laten invullen, vragen we u om te wachten tot u die ontvangen hebt. U kunt vervolgens bellen naar het nummer dat op de envelop staat.

U krijgt dan een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon. 

Na het invullen per telefoon, ontvangt u vervolgens per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via MyMinfin (Tax-on-web). 

 

Gemeentelijke vuilniszakken zijn te koop bij:

  • Boekhandel Carine (René Dubreucqstraat)
  • Proxi-Delhaize (Lieutenant Cottonstraat)
  • Colruyt Elzele (Jean Vinoisstraat)