Identiteitskaart - Verlies/Diefstal/Vernietiging

Bevoegde gemeentedienst
Bevolking
Meer informatie

DOC STOP

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123
(in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar +32 2 518 2123).

Eerst wordt de identiteit van de beller vastgesteld om na te gaan of het wel degelijk de titularis is van het document. Daarna gaat de operator onmiddellijk over tot het blokkeren van de documenten. Vanaf dat ogenblik zal iedere verificatie op www.checkdoc.be aanleiding geven tot een « Hit » zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet.

De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bijv.: het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam, enz.).

Toekenningsvoorwaarden
  • Er moet een verklaring worden afgelegd op het politiebureau en daarbij moet u een pasfoto bij zich hebben.
  • Als binnen de 15 dagen na de verklaring het bewijs niet gerecupereerd werd, zal een duplicaat worden gevraagd aan de dienst Bevolking.
  • Voor elektronische identiteitskaarten moet u de dienst bevolking van de gemeente verwittigen of u neemt contact op met Doc Stop