Kids-ID

Bevoegde gemeentedienst
Bevolking
Vereiste documenten
  • Een recente pasfoto voor het bewijs van identiteit.
  • Een schriftelijk aanvraagformulier van de moeder of vader van het kind.
  • Als de ouders (echt)gescheiden zijn, is het de wettelijke vertegenwoordiger met het hoederecht over het kind die de aanvraag dient te doen.
Toekenningsvoorwaarden
  •  kinderen onder 12 jaar
Prijs

6 €