Eensluidend afschrift van een document

Bevoegde gemeentedienst
Onthaal
Vereiste documenten
  • De kopie en het originele document
  • De bestemming van het document