Overlijden

Bevoegde gemeentedienst
Bevolking
Vereiste documenten
  • het trouwboekje van de overledene of van de ouders indien hij of zij vrijgezel was
  • de aangifte van overlijden opgemaakt door de arts (model IIIC)
  • de identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
  • een eventueel attest van laatste wilsbeschikking
Toekenningsvoorwaarden
  • Aangiften van sterfgevallen dienen zo snel mogelijk worden gemeld aan de afdeling Burgerlijke stand van de gemeente waarin de betreffende persoon is overleden, ofwel door de naaste familie van de overleden persoon, ofwel door de begrafenisondernemer.
  • De aangever moet meerderjarig zijn.