Het fietsbrevet

Het Fietsbrevet® biedt jongeren het perspectief om zelf in te staan voor hun mobiliteit. Omkaderd door hun leerkrachten en/of de lesgevers van Pro Velo, leren de leerlingen van het vijfde (en eventueel zesde) leerjaar in hun onmiddellijke omgeving al het nodige om veilig en zelfstandig met de fiets te rijden.

Het Fietsbrevet is een pedagogisch proces waarbij verschillende, onderling gerelateerde competenties zowel binnen als buiten de school worden aangeleerd.

Op het gebied van scholing vindt het brevet plaats in 4 fases. De eerste twee fasen zijn gewijd aan de beheersing van de fiets in een beschermd gebied (traject, arm omhoog zetten, blik ...) en de regels van de weg, goed gedrag en specifieke infrastructuur voor fietsers.

Dan komt het stadium van de oefeningen in omloop en de ontdekking van een parcours rond de school met verschillende moeilijkheden (rotonde, linksaf, eenrichtingsbeperking ...).

Aan het einde van deze trajecten (3 volledige dagen training), worden de leerlingen aan de proef onderworpen. Ze leggen individueel een traject af, waarbij ze op elk kruispunt worden geëxamineerd. Op basis van de algehele beoordeling van hun koers, krijgen ze hun eigen Fietsbrevet® mee naar huis.

brevet

Praktische informatie

Submitted by Valérie on Din 06/02/2018 - 15:46