Legalisering van de handtekening

Bevoegde gemeentedienst
Onthaal
Toekenningsvoorwaarden

De persoon die in Vloesberg woont, moet zich aan het loket aanbieden en voor de loketbeambte zijn handtekening plaatsen.
De gemeenteambtenaar legaliseert de handtekening en geeft het document meteen terug.