Wordt acteur van Uw toekomst in Vloesberg!

sunset

Beste Medeburgers,

Wij als mandatarissen, staan dagelijks tot Uw dienst, om U het leven in onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken.
Dit is het werk van de leden van het Schepencollege maar ook van de gemeentelijke diensten, de administratie, de technische dienst en de arbeiders, de kribbe, de sporthal, het geneeskrachtige plantenhuis, de bibliotheek,…
Deze dagelijkse bezigheid, belet ons niet aan "de toekomst" van Vloesberg te denken.

Vandaag, vragen wij U om hieraan deel te nemen, wordt samen met ons acteur van Uw toekomst in onze gemeente.

De site "Vloesberg 2025" waar we U verwelkomen, staat open voor elk voorstel betreffende de toekomst.  Alle aspecten van het dorpsleven kunnen in aanmerking genomen worden en daarom zijn  verschillende "hoofdstukken" voorzien.  Plattelandsontwikkeling, cultuur, economie, mobiliteit, gemeentelijke diensten, erfgoed,…

Eén enkele voorwaarde om hieraan deel te nemen: de voorstellen moeten postief en concreet zijn.
Wat ons betreft en in het bijzonder de leden van het Schepencollege, verbinden we ons ertoe, om rekening te houden met al Uw voorstellen en ontwerpen , op voorwaarde dat ze voldoen aan deze vereiste en dat ze alles tewerk stellen voor de toekomst van onze gemeente.  Dit wordt de structuur van onze gemeenschappelijke ontwerpen.

Tot zeer binnenkort en het ga jullie goed !

Steeds tot Uw dienst,

Philippe Mettens
Burgemeester