Glas ... correct sorteren

bul

Adressen

 • Stationsplein, rechtover de ballodrome
 • D'Hoppe, in het centrum

 

Correct sorteren

Het glas wordt ingezameld : 

 • via de witte bollen voor wit en doorschijnend glas
 • via de groene bollen voor gekleurd glas.

   Ingezameld glas moet  volledig leeg zijn, zonder deksels of stopsels.

Worden aanvaard :

 • De flessen
 • Glazen bokalen

Zijn verboden:

 • Aardewerk, porselein, keramiek  → inert, in containerparken
 • Terracotta potten  → inert, in containerparken
 • Vitro-keramische platen→ niet-verbrandbare afval in containerparken
 • Raamglas en spiegels → niet-verbrandbare afval in containerparken
 • Lampen en neonbuizen → speciaal afval, in containerparken