Stedenbouwkundige vergunning

Reglementatie
Vereiste documenten
  • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning en bijlagen (naarglelang aard van de werken): 4
  • Plans: 6
  • Kadastraal plan: 4
  • Effectenverslag: 4
  • EPB-aangifte: 2
  • Statistiek formulier: 2
  • Indien openbaar onderzoek, gegevens bewoners binnen een straal van 50 m: 1

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning : sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning, neem hiervoor contact op met de bevoegde dienst.

Meer informatie

Sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning, neem hiervoor contact op met de bevoegde dienst.

Artikel R.IV.1-1 van CoDT
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/ju…

Prijs

80 €