Riolering

Bevoegde gemeentedienst
Stedenbouw
Vereiste documenten

De aansluiting op het openbare rioleringsnet moet schriftelijk aangevraagd worden t.a.v. het Gemeentecollege.