Info Mobiliteit

construction
pollart-fresnoit

Wij delen U dat de rioleringswerken van de Abbé Pollartstraat zijn herbegonnen.
Het kruispunt van Abbé Pollart-, Fresnoit-, Adelin Delmez-straten is onberijkbaar gedurende ongeveer 3 weken (het einde is gepland voor het begin van het schooljaar).